top of page

Biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm

cho các nhà thờ và tín đồ Công giáo

聖母子像.jpg
日本語.png
英語.png
スペイン語.png
中国語.png
Tagalog.png
フランス語.png
ポルトガル語.png
インドネシア語.png
韓国語.png
ベトナム語.png
ネパール語.png

Việc áp dụng các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm được giới thiệu ở đây là hành động quan trọng để bảo vệ sức khỏe của chính bạn, ngăn chặn lây nhiễm lan rộng và bảo vệ những người xung quanh.

Các nhà thờ Công giáo đã được hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống lây nhiễm dựa trên "Hướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh truyền nhiễm trong các nhà thờ Công giáo ở Nhật Bản https://www.cbcj.catholic.jp/2020/11/09/21446/ ". Đặc biệt, ở giáo xứ Tokyo, bạn không được tham dự thánh lễ tại một nhà thờ khác ngoài nhà thờ trực thuộc. Hãy làm theo hướng dẫn của nhà thờ trực thuộc.

 

Trên hết, tài liệu này là văn bản lưu ý bằng các thứ tiếng về những điều cần chú ý khi đi lễ.

ipgvtp.jpg
ipgvt.jpg
 • Hãy đo thân nhiệt trước khi đi nhà thờ. Nếu bạn bị sốt từ 37,5oC trở lên, hãy hạn chế ra ngoài.

 • Người có các triệu chứng như sốt, ho, và khó thở v.v., vui lòng cầu nguyện tại nhà.

 • Nếu bạn là người cao tuổi, người có bệnh lý nền, người có thể trạng không tốt, hãy cầu nguyện ở nhà. Mỗi người hãy có những quyết định đúng đắn.

 • Hãy sử dụng hiệu quả cả thánh lễ trực tuyến (phát trực tiếp).

 • Chúng tôi có đặt dung dịch khử trùng ở lối vào của nhà thờ, vì vậy hãy khử trùng ngón tay khi bạn vào phòng.

 • Khi bạn ra ngoài, hãy nhất định đeo khẩu trang, rửa tay và khử trùng ngón tay thường xuyên. Hãy tạo thói quen rửa tay và súc miệng khi về nhà. Hãy đeo khẩu trang che cả mũi. Nếu không che cả mũi thì giống như không đeo khẩu trang.

 • Hãy mở cửa sổ để thông gió ít nhất 1 lần 1 giờ.

 • Trong thánh đường phải giữ khoảng cách ít nhất là 1m, nếu được là 2m, thánh lễ được tổ chức với số lượng người hạn chế và chia thành nhiều lần. Hãy nhớ kiểm tra các thông báo từ nhà thờ.

体温.png
1995425.png
ソーシャルディスタンスマスク.jpg
鼻出しマスク禁止.png
オンライン配信.jpg
手洗い2.png
換気1.png
185504.png
うがい1.png
消毒3.png
109999.jpg

Nhà thờ

聖体拝領間隔.png

Thánh ca

Hãy hạn chế đồng ca trong các buổi thánh lễ và hội họp v.v..

 

Lễ ban thánh thể

Hãy khử trùng ngón tay kỹ lưỡng trước và sau lễ ban thánh thể.

Hãy đeo khẩu trang và xếp hàng với khoảng cách ít nhất là 1 mét khi chờ lễ ban thánh thể.

 

Lễ thắp nến

Hãy khử trùng ngón tay trước và sau khi làm lễ thắp nến.

 

Khác

Nhà thờ nắm bắt thông tin của những người tham gia phòng trường hợp chẳng may có người bị nhiễm bệnh. Vui lòng hợp tác vì chúng tôi sẽ cung cấp thông tin cho Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe khi cần thiết. Nhà thờ được hướng dẫn phải hết sức cẩn thận trong việc quản lý thông tin cá nhân và tiêu hủy sau đó.

 

Sau thánh lễ, hãy mang về nhà các ấn phẩm đã sử dụng.

213104.png

Thánh lễ

歌禁止2.png
消毒2.png
185513.png

Bí tích hòa giải

Hãy làm theo hướng dẫn của nhà thờ để thực hiện bí tích hòa giải. Các tín đồ hãy đeo khẩu trang. Hãy đề phòng lây nhiễm giọt bắn.

キリスト生誕.jpg

Giao lưu giữa các tín đồ

 • Hãy tránh tiếp xúc thân thể với những người cộng sự trong nhà thờ (Hôn, ôm, bắt tay).

 • Các cuộc họp, hội họp, họp mặt, các buổi học v.v. khác đã được hướng dẫn để được hủy bỏ hoặc trực tuyến trong thời gian này.

 • Hãy hạn chế tụ tập ăn uống.

ハグ禁止.png
138003.png

Quầy tư vấn khi người nước ngoài gặp khó khăn

Quầy này không phải là hoạt động của nhà thờ mà sẽ giới thiệu cho hành chính.

502111.png

Cổng thông tin hỗ trợ đời sống người nước ngoài

Có đăng tải các thông tin liên quan đến đời sống và các thông tin liên quan đến Covid-19 được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố bằng nhiều ngôn ngữ.

       

   http://www.moj.go.jp/isa/other_languages.html

Quầy có thể tư vấn liên quan đến Covid-19 bằng nhiều ngôn ngữ

 

Trung tâm Tư vấn về Đời sống Covid-19 dành cho Người nước ngoài ở thủ đô Tokyo (TOCOS) |Cục Văn hóa Đời sống thủ đô Tokyo


  https://www.seikatubunka.metro.tokyo.lg.jp/chiiki_tabunka/tabunka/tabunkasuishin/0000001451.html

 

 

Quầy Tư vấn qua Điện thoại   Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi (Tổng đài)


   0120-565653

  

  

   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_15161.html

  

   Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái, Tiếng Việt

 

  

           Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha : 9:00~21:00
   Tiếng Thái: 9:00~18:00
   Tiếng Việt: 10:00~19:00

 

Trung tâm Thông tin Y tế Quốc tế AMDA

Tư vấn Y tế qua Điện thoại - Phiên dịch Y tế qua Điện thoại

        

   03-6233-9266

          https://www.amdamedicalcenter.com/

 

 

           Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Tagalo

                             Vui lòng liên hệ để biết thời gian đáp ứng của các ngôn ngữ.

          Ngày có thể tư vấn:  Thứ Hai ~ thứ Sáu 10:00~16:00      ※Ngoại trừ ngày lễ, 29/12~3/1.

Số tư vấn dành cho người lao động nước ngoài (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)

         https://www.check-roudou.mhlw.go.jp/soudan/foreigner.html

 

 

            Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Hàn, Tiếng Bồ Đào Nha, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Thái, Tiếng Việt, Tiếng Tagalo,     

            Tiếng Indonesia, Tiếng Miến Điện, Tiếng Gaomel, Tiếng Mông Cổ

Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh   Trung tâm Thông tin (Tư vấn liên quan đến Tư cách Lưu trú)

  

  http://www.immi-moj.go.jp/info/

365日オープンアイコンベトナム.png
電話2.png
世界の言葉.png
時計.png
Webアイコン.png
Webアイコン.png
Webアイコン.png
電話2.png
Webアイコン.png
世界の言葉.png
時計.png
Webアイコン.png
世界の言葉.png

Chúng tôi được bác sỹ chuyên khoa về bệnh truyền nhiễm giám sát khi soạn thảo tài liệu này.

bottom of page